P o z v á n k a  

Výkonný výbor FC Želatovice z.s. svolává

řádnou valnou hromadu

FC Želatovice z.s.

se sídlem č.p. 221, 751 16 Želatovice

IČ: 428 66 774

která se bude konat

v pátek dne 1.4.2022 v 18.30 hod.

v klubu FC Želatovice z.s.

s tímto programem:

1.         Zahájení

2.         Volba návrhové komise, zapisovatele, kontrola usnesení z minulé valné hromady

3.         Zpráva o činnosti výkonného výboru za rok 2021

4.         Zpráva o hospodaření za rok 2021

5.         Zpráva o činnosti revizní komise za rok 2021

6.         Schválení roční účetní závěrky za rok 2021

7.         Schválení výroční zprávy za rok 2021

8.         Diskuse, různé

9.         Usnesení, závěr

V Želatovicích dne 17.3.2022

                                                                                   ………………………………………..   

                                                                                        Mgr. Vlastimil Němec

                                                                                     předseda FC Želatovice z.s.

Členové, kteří doposud neuhradili členské příspěvky pro rok 2020, 2021 a 2022 ve výši 500,– Kč/rok, nechť tak učiní bezprostředně před konáním valné hromady.pátek

4 komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.