Pozvánka na řádnou valnou hromadu FC Želatovice z.s. dne 1.4.2022

 P o z v á n k a   Výkonný výbor FC Želatovice z.s. svolává řádnou valnou hromadu FC Želatovice z.s. se sídlem č.p. 221, 751 16 Želatovice IČ: 428 66 774 která se bude konat v pátek dne 1.4.2022 v 18.30 hod. v klubu FC Želatovice z.s. s tímto programem: 1.         Zahájení 2.         Volba návrhové komise, zapisovatele, kontrola usnesení […]