FC ŽELATOVICE
FC ŽELATOVICE
logo zelva


TOPlist

Pravidla turnaje - 2021

Pořadatel turnaje:FC Želatovice
Termín konání:sobota – neděle 12. - 13. června 2021
Místo konání:sportovní areál FC Želatovice
 
Propozice ke stažení

HRACÍ PLÁN

Hraje se podle platných pravidel kopané a doplňkových pravidel k turnaji. Je povoleno střídání hráčů hokejovým způsobem.

STARTUJÍ

Startují žáci narození po 1. lednu 2009 a mladší. V domácím mužstvu a mužstvech hrajících krajské soutěže budou startovat hráči narození po 1. lednu 2008 a mladší.

HRACÍ PLÁN

Hraje se podle platných pravidel kopané a doplňkových pravidel k turnaji. Je povoleno střídání hráčů hokejovým způsobem.

PODMÍNKY ÚČASTI

Vedoucí jednotlivých družstev před zahájením turnaje předloží:
 • seznam hráčů z evidence FAČR nebo SFZ
 • povolení k hostování od mateřského oddílu
 • soupisku mužstva s uvedením přidělených čísel dresů jednotlivým hráčům na celý turnaj

HRACÍ DOBA

Hrací doba jednotlivých utkání je 2 x 20 minut s přestávkou 10 minut.

SYSTÉM TURNAJE

Hraje se ve čtyř čtyřčlenných skupinách systémem každý s každým. Dále budou mužstva rozdělena, dle umístění v základních skupinách, do dalších čtyř skupin. Poté budou následovat utkání mezi skupinami dle umístění ve skupinách. Na závěr proběhnou zápasy o konečné umístění v turnaji.


Doplňková pravidla turnaje


Základní organizační ustanovení
 • Hrací model 7+1
 • Travnaté hrací plochy 66 x 52 metrů
 • Branka 2x5 m
 • Čas 2x20 min (10 min. přestávka)
 • Hraje se podle pravidel fotbalu a těchto doplňkových pravidel
Pravidlo I: Počet hráčů
 1. Hraje 7 hráčů v poli a brankář.
 2. Počet hráčů připravených zasáhnout do utkání je neomezen. Můžou startovat všichni hráči zapsaní v soupisce k turnaji.
 3. V případě vyloučení hráče během utkání, hraje družstvo bez vyloučeného v oslabení 10 min. Vyloučený, se nesmí opětovně zapojit do hry v tomto utkání. Hráč bude vykázán ze hřiště bez ukázání červené karty. V dalším utkání turnaje může startovat.
Pravidlo II: Hrací plocha
 1. Utkání budou odehrána na dvou travnatých hřištích.
 2. Hrací plocha hřišt je o rozměrech 66x52 metrů. Hřiště je vymezeno postranními čárami bílé barvy.
 3. Pokutová území jsou vyznačena přes celou šířku hřiště čárou bílé barvy. Vzdálenost čáry pokutového území od brankové čáry je 12,5 m.
 4. Značka pokutového kopu je vyznačena 8 metrů před brankou.
 5. Území rohového kopu není vyznačeno a kopy se provádí ze vzdálenosti 16m od bližší tyče branky, která je vyznačena praporkem ve vzdálenosti 0,75-1m od čáry hřiště.
Pravidlo III: Velikost branek
Branky mají rozměr 2x5m a jsou umístěny uprostřed brankových čar. Branky budou opatřeny sítěmi a zajištěny proti pádu. Branky jsou bílé barvy.

Pravidlo IV: Hrací doba
Hrací doba jednoho utkání je 2 x 20 minut, poločasová přestávka o délce 10 minut

Pravidlo V: Míč
V turnaji se bude hrát míči o velikosti číslo 4.

Pravidlo VI: Pozdrav před a po utkání
Před utkáním i po skončení se hráči pozdraví hokejovým způsobem (ruce si podají, nebo si plácnou všichni hráči).

Pravidlo VII: Střídání hráčů
Střídání je opakované a lze je provádět pouze v přerušené hře. Hráč, který byl vystřídán, se smí v témže utkání znovu vrátit na hrací plochu a zúčastnit se další hry. Střídání se týká všech hráčů uvedených v soupisce k turnaji. Střídání hráčů musí být oznámeno rozhodčímu a při přerušení hry se provede co nejrychleji, aby nedocházelo k promarňování doby hry. Hráči, kteří jdou na hrací plochu, musí být připraveni u lavičky pro příslušníky družstva a hráči, kteří z hrací plochy odcházejí, ji mohou opustit kdekoliv, tedy i na opačné straně hrací plochy, za brankou apod. Není omezen celkový počet střídání, ani počet střídání jednoho hráče, vyměněný hráč se může zapojit do hry kdykoliv výše uvedeným způsobem. Za správné provádění výměny hráčů i jejich správný počet na hrací ploše zodpovídá trenér či vedoucí družstva. V případě, že rozhodčí zjistí vyšší počet hráčů z jednoho týmu na hrací ploše, hru přeruší (pokud neuplatní výhodu ve hře) a hráče, který přišel jako poslední, vykáže z hrací plochy. Hru naváže nepřímým kopem v místě, kde byl míč v okamžiku přerušení hry.

Pravidlo VIII: Zakázaná hra
 1. Brankář musí po jakémkoliv chycení míče do rukou dát do 6 vteřin míč na zem, nebo rozehrát. Pokud by dle rozhodčího držel brankař míč v rukou déle , následuje nepřímý volný kop z místa přestupku.
 2. Odehraje-li brankář ze svého pokutového území mimo něj míč nohou, musí jím zahraný míč dopadnout na vlastní polovinu hřiště, nebo se míče musí dotknout na vlastní polovině jiný hráč dříve, než míč přejde pomyslnou půlící čáru. Tato podmínka platí i pro ostatní hráče ve vlastním pokutovém území, byl-li míč před tím ze hry (při rozehrání standardní situace). Porušení pravidla je trestáno přímým volným kopem z pomyslné půlící čáry v místě, kde ji míč přešel. Rozhodčí může uplatnit pravidlo o ponechání výhody ve hře soupeři. V rozehrání míče rukou není brankář omezen.
 3. Pokud se dotkne míče brankář rukou opětovně po té, co jej z rukou pustil, aniž by se mezitím někdo jiný míče dotknul, je tým potrestán nepřímým volným kopem z místa přestupku. Stejný trest následuje po chycení míče brankářem po přihrávce "malé domů".
Pravidlo IX: Standardní situace
 1. Při výkopu jsou hráči soupeře vzdáleni od míče 6 metrů.
 2. Kop od branky se provádí tak, že míč bude umístěn před branku ve vzdálenosti cca 5 m od brankové čáry (napravo nebo nalevo od místa, ze kterého se provádí pokutový kop). Hráči mohou po kopu od branky svého týmu převzít míč v pokutovém území a po té smí být v pokutovém území bráněni. Hráči soupeře jsou při kopu od branky mimo pokutové území.
 3. Kop z rohu je rozehráván z vyznačené vzdálenosti 16m od bližší tyče branky. Území rohového kopu není vyznačeno a míč je rozehráván v těsném kontaktu čar hřiště. Směr rozehrání míče musí být vždy směrem k brance či ke středu hřiště, nikoliv zpět směrem k postraním čarám nebo k jeho rohům. Hráči soupeře se nesmějí přiblížit před rozehráním k míči na vzdálenost menší než 6 m.
 4. Volný kop - při provádění volných kopů musí být hráči soupeře nejméně 6 m od místa přestupku.
 5. Pokutový kop je zahráván ze vzdálenosti 8 m.
Pravidlo X: Ofsajd
Ustanovení o ofsajdu platí v prostoru mezi brankovou čarou a hranicí pokutového území.

Pravidlo XI: Výstroj hráčů
Není dovoleno hrát s kopačkami s vyměnitelnými kolíky.

Pravidlo XII: Rozhodčí
Utkání na turnaji bude řídit jeden rozhodčí bez asistentů.

© 2005 Created by PEZA