FC ŽELATOVICE
FC ŽELATOVICE
ČMFS

Aktuality


Pozvánka na valnou hromadu FC Želatovice z.s.

P o z v á n k a


Výkonný výbor FC Želatovice z.s. svolává


řádnou valnou hromaduFC Želatovice z.s.

se sídlem č.p. 221, 751 16 Želatovice

IČ: 428 66 774


která se bude konat


v úterý dne 8.6.2021 v 18.30 hod.


v klubu FC Želatovice z.s.s tímto programem:


1. Zahájení

2. Volba návrhové komise, zapisovatele, kontrola usnesení z minulé valné hromady

3. Zpráva o činnosti výkonného výboru za rok 2019 a 2020

4. Zpráva o hospodaření za rok 2019 a 2020

5. Zpráva o činnosti revizní komise za rok 2019 a 2020

6. Schválení roční účetní závěrky za rok 2019

7. Schválení výroční zprávy za rok 2019

8. Schválení roční účetní závěrky za rok 2020

9. Schválení výroční zprávy za rok 2020

10. Návrh rozpočtu na sportovní činnost na rok 2021

11. Volba členů výkonného výboru

12. Diskuse, různé

13. Usnesení, závěrV Želatovicích dne 24.5.2021


zahradní obrubník
© 2005 Created by PEZA
plastový obrubník