FC ŽELATOVICE
FC ŽELATOVICE
ČMFS

Aktuality


Pozvánka na řádnou valnou hromadu FC Želatovice z.s.

FC Želatovice z.s.

se sídlem č.p. 221, 751 16 Želatovice

IČ: 428 66 774


která se bude konat


v pátek dne 27.3.2020 v 19.00 hod.


v klubu FC Želatovice z.s.s tímto programem:


1. Zahájení

2. Volba návrhové komise, zapisovatele, kontrola usnesení z minulé valné hromady

3. Zpráva o činnosti výkonného výboru za rok 2019

4. Zpráva o hospodaření za rok 2019

5. Zpráva o činnosti revizní komise za rok 2019

6. Schválení roční účetní závěrky za rok 2019

7. Schválení výroční zprávy za rok 2019

8. Návrh rozpočtu na sportovní činnost na rok 2020

9. Diskuse, různé

10. Usnesení, závěrV Želatovicích dne 12.3.2020………………………………………..

Mgr. Vlastimil Němec předseda FC Želatovice z.s.


Členové, kteří doposud neuhradili členské příspěvky pro rok 2020 ve výši 500,-- Kč, nechť tak učiní bezprostředně před konáním valné hromady.zahradní obrubník
© 2005 Created by PEZA
plastový obrubník