FC ŽELATOVICE
FC ŽELATOVICE
ČMFS

Aktuality


Valná hromada FC Želatovice z.s.

P o z v á n k a  

 

Výkonný výbor FC Želatovice z.s. svolává

 

řádnou valnou hromadu

 

 

FC Želatovice z.s.

se sídlem č.p. 221, 751 16 Želatovice

IČ: 428 66 774

 

která se bude konat

 

v pátek dne 24.5.2019 v 19.00 hod.

 

v klubu FC Želatovice z.s.

 

 

s tímto programem:

 

1.         Zahájení

2.         Volba návrhové komise, zapisovatele, kontrola usnesení z minulé valné hromady

3.         Zpráva o činnosti výkonného výboru za rok 2018

4.         Zpráva o hospodaření za rok 2018

5.         Zpráva o činnosti revizní komise za rok 2018

6.         Schválení roční účetní závěrky za rok 2018

7.         Schválení výroční zprávy za rok 2018

8.         Volba jednoho člena výkonného výboru

9.         Návrh rozpočtu na sportovní činnost na rok 2019

10.       Diskuse, různé

11.       Usnesení, závěr

 

 

V Želatovicích dne 9.5.2019

 

 

                                                                                    ………………………………………..   

                                                                                                   Mgr. Vlastimil Němec                                                                                                         předseda FC Želatovice z.s.

 

 

 

Tiskopis plné moci k zastupování na valné hromadě je k dispozici v klubu na hřišti.

 

 

Členové, kteří doposud neuhradili členské příspěvky pro rok 2019 ve výši 500,-- Kč, nechť tak učiní bezprostředně před konáním valné hromady.


zahradní obrubník
© 2005 Created by PEZA
plastový obrubník