FC ŽELATOVICE
FC ŽELATOVICE
ČMFS

Aktuality


Pozvánka na valnou hromadu FC Želatovice z.s.

P o z v á n k a  

  Výkonný výbor FC Želatovice z.s. svolává

  řádnou valnou hromadu

  

FC Želatovice z.s.

se sídlem č.p. 221, 751 16 Želatovice

IČ: 428 66 774

 

která se bude konat

 

v pátek dne 13.4.2018 v 18.30 hod.

 

v klubu FC Želatovice z.s.

 

 

s tímto programem:

 

1.         Zahájení

2.         Volba návrhové komise, zapisovatele, kontrola usnesení z minulé valné hromady

3.         Zpráva o činnosti výkonného výboru za rok 2017

4.         Zpráva o hospodaření za rok 2017

5.         Zpráva o činnosti revizní komise za rok 2017

6.         Schválení roční účetní závěrky za rok 2017

7.         Schválení výroční zprávy za rok 2017

8.         Schválení změny stanov

9.         Návrh rozpočtu na sportovní činnost na rok 2018

10.       Diskuse, různé

11.       Usnesení, závěr


zahradní obrubník
© 2005 Created by PEZA
plastový obrubník