FC ŽELATOVICE
FC ŽELATOVICE
ČMFS

Aktuality


Pozvánka na valnou hromadu FC Želatovice z.s.

P o z v á n k a  

 

 

Výkonný výbor FC Želatovice z.s. svolává

 

řádnou valnou hromadu

 

 

FC Želatovice z.s.

se sídlem č.p. 221, 751 16 Želatovice

IČ: 428 66 774

 

která se bude konat

 

v pátek dne 17.3.2017 v 18.30 hod.

 

v klubu FC Želatovice z.s.

 

 

s tímto programem:

 

1.         Zahájení

2.         Volba návrhové komise, zapisovatele, kontrola usnesení z minulé valné hromady

3.         Zpráva o činnosti výkonného výboru za rok 2016

4.         Zpráva o hospodaření za rok 2016

5.         Zpráva o činnosti revizní komise za rok 2016

6.         Návrh rozpočtu na sportovní činnost na rok 2017

7.         Diskuse, různé

8.         Usnesení, závěr


zahradní obrubník
© 2005 Created by PEZA
plastový obrubník