FC ŽELATOVICE
FC ŽELATOVICE
ČMFS

Aktuality


Pozvánka na Valnou hromadu FC Želatovice

která se uskuteční
v pátek 5.3.2010  v 18,30 hodin v klubu na hřišti

Program:
1. Zahájení
2. Volba pracovních komisí, kontrola usnesení z valné hromady 2009
3. Zpráva o činnosti výkonného výboru za rok 2009
4. Zprávy o činnosti a výsledcích  mužstev za rok 2009 (přípravky, žáci, dorost, muži A, muži B, ženy )
5. Zpráva o hospodaření za rok 2009
6. Zpráva o činnosti revizní komise za rok 2009
7. Návrh rozpočtu na rok 2010 
8. Diskuse, různé
9. Usnesení, závěr

Na závěr valné hromady bude podáno občerstvení.

                   
Účast všech členů nad 18 let je dle stanov povinná.               
Tiskopis plné moci k zastupování na VH k dispozici v klubu na hřišti.

za výkonný výbor
Němec Ladislav v.r.
předseda FC  zahradní obrubník
© 2005 Created by PEZA
plastový obrubník