FC ŽELATOVICE
FC ŽELATOVICE
ČMFS

Aktuality


Pozvánka na Valnou hromadu FC Želatovice

 

která se uskuteční

pátek 21.3.2008 v 18,00 hodin v klubu na hřišti


Program:

1. Zahájení
2. Volba pracovních komisí, kontrola usnesení z valné hromady 2007
3. Zpráva o činnosti výkonného výboru za rok 2007
4. Zprávy o činnosti a výsledcích mužstev za rok 2007 (přípravky, žáci, dorost,
muži A, muži B. ženy)
5. Zpráva o hospodaření za rok 2007
6. Zpráva o činnosti revizní komise za rok 2007
7. Návrh rozpočtu na rok 2008
8. Diskuse, různé
9. Usnesení, závěr


Na závěr valné hromady bude podáno občerstvení.

Účast všech členů nad 18 let je dle stanov povinná.

 

za výkonný výbor

Němec Ladislav v.r.
ředseda FC


zahradní obrubník
© 2005 Created by PEZA
plastový obrubník